صید ترال چیست؟

صید ترال چیست؟

صید ترال
گوفه‌کشی یا ترالینگ نوعی روش ماهیگیری صنعتی است که در آن به وسیله کشیدن تور در آب توسط یک یا چند شناور، ماهیگیری فله‌ای صورت می‌گیرد. توری که برای این کار استفاده می‌شود “ترال” نام دارد.

صید ترال

این تورها برای کشیده شدن در آب‌های میان‌سطحی، عمیق و کف دریا استفاده می‌شود. این عمل باعث آشفتگی و برهم خوردن توازن در زندگی موجودات دریایی می‌گردد. اگر چه امروزصید به روش ترال به شدت در برخی از کشورها کنترل می‌شود، ولی این روش صید، مورد انتقاد و اعتراض شدید فعالان زیست‌محیطی و مردمان بومی است که از طریق صید سنتی امرار معاش می‌کنند.
این نمونه ای از کشتی هایی است که حضور آنها درسال گذشته باعث اعتراض شدید صیادان زحمت کش گردید.همانطور که مشاهده میکنید کلیه مراحل فرآوری و بسته بندی و نگهداری داخل کشتی انجام میگیرد.

جهت مشاده فیلم کلیک کنید.

دیدگاه شما